Iniciem aquest espai amb el Ple del Cartipàs. Aquest és el primer ple de la legislatura, on s’aproven tot una sèrie de delegacions de les tasques de Govern i de Ple (per exemple, quines competències es deleguen a una junta de govern per ser més àgils, atès que el Ple es reuneix de forma ordinària cada dos mesos), nomenaments, etc.

Però, sobre tot, és conegut perquè és on es defineixen les retribucions.

Pel que diuen els que tenen més experiència, acostumen a ser sempre igual. Els membres del govern justificant con en son d’adequades, i els membres de la oposició queixant-se que son massa cars pel pressupost municipal.

Llavors, no cal dir res perquè ja sabem què dirà tothom? Bé, jo penso que es pot parlar del tema tot defugint la demagògia. Posar les xifres en brut i que cadascú en tregui conclusions.

La massa salarial dels membres del govern s’ha més que doblat, això és la dada objectiva. Ha passat de 87.329€/any a 189.000€/any. Això és l’efecte combinat de tres factors:

  • Han passat de sis a set membres. Tot i que enlloc s’obliga a que tots hi tinguin alguna dedicació portant regidories, si tots volen tenir alguna responsabilitat de govern sembla lògic que hi tinguin alguna dedicació que ha de ser retribuida.
  • Però, a més, ha augmentat la dedicació mitjana de cadascun dels membres del govern. Si a l’anterior legislatura, apart de la dedicació exclusiva de l’alcaldesa, la resta de membres tenien una dedicació del 40%, en aquesta la tindran com a mínim del 50%, i dues persones del 75% (apart de la dedicació exclusiva de l’alcaldessa).
  • El tercer factor és el sou individual. Si era de 31.764€ bruts per any per l’alcaldessa i de 27.108 € bruts/any pels regidors (el sou que tindrien per una dedicació del 100%, en el cas de dedicació parcial es prorateja), han tirat pel dret i l’han unificat a 42.000€ bruts/any per tots els casos, una mica per sota del màxim legal.

Dins de les justificacions que hem sentit al Ple:

  • Que està dins la llei
  • Que les dedicacions anteriors eren insuficients i que acabaven dedicant més temps
  • Que la responsabilitat final és seva i no dels tècnics (es pot sentir al video del Ple, a l’instant 1h 09′ 40”: video del Ple del cartipàs).

Nosaltres ho hem trobat desmesurat i hem votat en contra. Tot i això s’ha aprovat òbviament perquè el govern té majoria al Ple i aquestes seran les retribucions pels propers quatre anys.

En seguirem parlant.